Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo, daj nam cierpliwość i odwagę i obdarz świat pokojem!”

Read Time:3 Minute, 12 Second

„Nie istnieje odkupienie dla upadłych aniołów. Krople krwi, które spadły z Krzyża w Wielki Piątek w Chrystusowej Mszy, nie dotknęły duchów upadłych aniołów. Dlaczego? Ponieważ wiedziały, co czynią? Znały one wszystkie konsekwencje swoich czynów tak jasno, jak my wiemy, że dwa plus dwa równa się cztery lub że dana rzecz nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć. Prawdy tego rodzaju, gdy zostają zrozumiane, nie mogą by wycofane; są one nieodwołalne i wieczne. Dlatego, gdy [upadłe anioły] postanowiły zbuntować się przeciw Bogu Wszechmogącego, ich decyzja była nieodwołalna. Wiedziały one, co czynią!”, pisał arcybiskup Fulton J. Sheen.

„Lecz z nami jest inaczej”, twierdził amerykański hierarcha. Biskup Sheen uczył, że my „nie widzimy konsekwencji naszych uczynków tak jasno jak anioły; jesteśmy słabsi, jesteśmy ignorantami. Lecz gdybyśmy wiedzieli, że każdy grzech pychy uplótł koronę cierniową dla Chrystusa, gdybyśmy wiedzieli, że każde sprzeciwienie się Jego Boskiemu przykazaniu przyczyniło się do wykonania Krzyża, Jego znaku sprzeciwu, gdybyśmy wiedzieli, że każdy nasz akt chciwości i zachłanności przybił Jego dłonie, a każde nasze pójście na skróty drogą grzechu przeszyło Jego stopy, gdybyśmy wiedzieli, jak dobry jest Bóg i wciąż grzeszylibyśmy, nigdy nie zostalibyśmy zbawieni. Tylko nasza ignorancja w kwestii nieskończonej miłości Najświętszego Serca czyni nas adresatami Jego Confiteor [odmówionego] z Krzyża: „Ojcze, przebacz im, albowiem nie wiedzą, co czynią”.

W dramacie Wielkiego Piątku staje nam przed oczami krzyż, dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa. Wielki Piątek jest dniem stanowiącym wstęp do wyrażenia swojej solidarności z Chrystusem. Wielki Piątek jest również dniem pobudzającym naszą wiarę do życia. Ze śmierci Chrystusa rodzi się nasza wiara, nasza nadzieja i nasza miłość. Śmierć Jezusa Chrystusa dodaje nam odwagi, zachęca do poniesienia własnego krzyża. Dziś w sposób szczególny, inaczej niż zawsze wybrzmią słowa inwokacji: „Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył”. Święty Jan Paweł II uczył nas tego, że właśnie w ten sposób, „oddajemy cześć tajemnicy krzyża Syna Bożego i błogosławimy jej, albowiem właśnie z tej śmierci wypłynęła nowa nadzieja dla ludzkości”.

Św. Jan Paweł II przypominał nam również o tym, że adoracja krzyża przypomina nam o pewnym zobowiązaniu, od którego nikt nie może się uchylić. Stanowi je realizacja misji, którą św. Paweł wyraził w słowach: „dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). W tych miesiącach pełnych niepokoju warto wpatrując się w Ukrzyżowanego Pana ofiarować własne cierpienia i trudności w intencji narodu ukraińskiego, który w chwili obecnej doświadcza tragedii oraz cierpienia. Stając pod krzyżem z Matką Bożą, módlmy się za ofiary wojny oraz za tych wszystkich, którzy nie zrozumieli jeszcze tego, że „przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości”.

Wpatrując się w dniu dzisiejszym w krzyż, oddając mu cześć, zgłębiajmy słowa liturgii, w których wybrzmiewa: „O Crux, ave spes unica! Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo, daj nam cierpliwość i odwagę i obdarz świat pokojem!” Dziś szczególnie wybrzmiewają w naszych sercach słowa: „Pozdrawiamy cię, Krzyżu Święty, nasza jedyna nadziejo!”

W naszych rozważaniach podczas Wielkiego Piątku, wspólnie ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein), kontemplujemy Drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata, powtarzając sobie i innym:

„Patrz na Krzyż: z otwartego serca płynie krew Zbawiciela, krew zdolna ugasić nawet płomienie piekła. Przez wierne zachowywanie ślubów osiągniesz to, że twoje serce stanie się wolne i otwarte, a zatem będą mogły przepływać do niego strumienie Bożej miłości, przepełniając je i dając mu płodność aż po krańce ziemi.

Mocą Krzyża możesz być obecna we wszystkich miejscach bólu – wszędzie tam zaprowadzi cię twoja współczująca miłość, ta miłość, którą czerpiesz z Boskiego Serca i która czyni cię zdolną wszędzie rozprzestrzeniać Jego Najdroższą Krew, aby nieść ulgę, ratować i zbawiać.

Oczy Ukrzyżowanego zwrócone są na ciebie pytającym spojrzeniem. Czy chcesz na nowo, z całą powagą zawrzeć z Nim przymierze? Jaką dasz odpowiedź? „Panie, do kogóż pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego”.

Dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Wielki Czwartek.
Next post „Jest taka ciemność, która już jest światłością” – Tajemnica Wielkiej Soboty.