Żyjemy dzisiaj „na krawędzi czasu” – uroczystość NMP Królowej Polski na Jasnej Górze.

Read Time:3 Minute, 52 Second

Rozpoczynając uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski na Jasnej Górze, które w bieżącym roku połączono z ogólnopolskim dziękczynieniem za beatyfikację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Generał Zakonu Paulinów o. dr Arnold Chrapkowski zwrócił uwagę na fakt, ze: -„Na szlaku narodowego dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego nie mogło zabraknąć Jasnej Góry, miejsca które tak bardzo umiłował”.

Źródło zdjęcia KIAK/Artur Dąbrowski

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w homilii wygłoszonej zwrócił uwagę na fakt, że -„Wiek XXI nie tylko odmawia posłuszeństwa Bogu, ale nawet kwestionuje Jego istnienie, nie zważając na to, że bez Boga człowiek zostaje zdegradowany do sumy procesów biologicznych i chemicznych oraz uwarunkowań społecznych”.

Arcybiskup Gądecki zaznaczył również, że „Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Królową nie tylko ze względu na Jej boskie macierzyństwa. Ona jest Królową także dlatego, bo – złączona jako nowa Ewa z nowym Adamem – współdziałała w dziele Odkupienia ludzi”. Dodał przy tym, że jej macierzyńska opieka w stosunku do ludzi, „żadną miarą nie przyćmiewa ani nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chrystusowego, ale raczej ukazuje jego moc”.

Źródło zdjęcia KIAK/Artur Dąbrowski

Metropolita poznański w odniesieniu do ogólnopolskiego dziękczynienia za beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego, nadmienił, iż –„Jego osoba jest kolejnym przykładem tego, że Polska – na przestrzeni różnych epok – ofiarowała i dalej ofiaruje Kościołowi wybitne postacie świętych”. Arcybiskup Gądecki powiedział również, że –„Ksiądz Prymas odkrył w osobie Maryi ratunek dla udręczonego Kościoła w Polsce”. Zaznaczył, że Prymas Tysiąclecia w imię Maryi i wspierany Jej pomocą rozpoczął konsekwentną obronę Kościoła. „Za jego sprawą Kościół w Polsce przestał być Kościołem milczenia” – mówił, przypominając przy tym, że życiową dewizą Prymasa pozostały na zawsze słowa: -„Wszystko postawiłem na Maryję – i to Jasnogórską”. W perspektywie tego zawierzenia Prymas podejmował decyzje z których wynikała konsekwentna i permanentna obrona polskiej racji stanu, uznając przy tym dobro państwa za najwyższą normę działania. „Służąc Kościołowi, służył Ojczyźnie, którą rozumiał jako wspólnotę ludzi zjednoczonych wiarą, kulturą i historią. To on przeprowadził Kościół – i szerzej jeszcze Naród – przez jeden z najtrudniejszych momentów w naszych dziejach” – mówił Przewodniczący Episkopatu Polski o kard. Wyszyńskim.

Źródło zdjęcia KIAK/Artur Dąbrowski

Przewodniczący KEP odnosząc się do wojny na Ukrainie, powiedział m.in., że -„W obecnej sytuacji winniśmy czynić wszystko co w naszej mocy, aby ulżyć w cierpieniu Ukraińcom dotkniętym okrucieństwami rosyjskiej agresji”. Jednocześnie wyraził uznanie dla rodaków, którzy udzielają pomocy ofiarom wojny przyjmując uchodźców do własnych domów”. „Trzeba bezwarunkowo potępić wojnę na Ukrainie, podobnie jak to uczynił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i jasno powiedzieć tym, którzy mogą ją powstrzymać, a tego nie czynią, że nie unikną sądu Bożego”, podkreślił arcybiskup.

Źródło zdjęcia KIAK/Artur Dąbrowski

„W obecnej sytuacji winniśmy czynić wszystko co w naszej mocy, aby ulżyć w cierpieniu Ukraińcom dotkniętym okrucieństwami rosyjskiej agresji. W tym względzie jestem dumny z postawy naszych rodaków, którzy hojnie udzielają pomocy ofiarom tej wojny tak w Ukrainie jak i w Polsce, w szczególności tym, którzy przyjmują uchodźców do swoich domów” – powiedział abp Gądecki. „W ten sposób Polacy dają całemu światu godny naśladowania przykład chrześcijańskiego miłosierdzia. Dzięki temu cud pojednania polsko-ukraińskiego „w miłości i w prawdzie” przybliża się do nas szybszymi krokami” – dodał. I zachęcił, by św. Jan Paweł II stał się „patronem tego pojednania i naszym wspólnym orędownikiem u Boga”.

Źródło zdjęcia KIAK/Artur Dąbrowski

Przewodniczący Episkopatu odniósł się również do dramatycznych wydarzeń górniczych w kopalniach Pniówek i Zofiówka. „Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tą gwałtowną śmiercią górników. Jest to czas smutku i żałoby dla ludzi związanych z polskim górnictwem, dla Śląska i wszystkich Polaków. Wśród poszkodowanych zaleźli się także ratownicy, którzy – starając się ratować ofiary katastrofy, sami ponieśli śmierć. To prawdziwe heroiczne oblicze górniczej solidarności” – powiedział. W imieniu Kościoła w Polsce arcybiskup Gądecki złożył również wyrazy współczucia pogrążonych w żałobie rodzinom oraz bliskim. Jednocześnie prosił o otoczenie wszystkich doświadczających dramatu miłością i modlitwą. Swoją homilię zakończył modlitwą za ofiary wojny w Ukrainie oraz za zmarłych i ofiary katastrof górniczych: „O najczystsza Pani i Królowo nasza, otocz wszystkie ofiary okrutnej wojny na Ukrainie, wszystkich zmarłych i rannych górników. Pełna chwały Najświętsza Bogurodzico wstawiaj się za nimi u Twego Syna a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzięki Tobie Chrystus jest z nami. Chroń nas samych tu zgromadzonych od wszelkiej złej myśli i  wszelkiego nieszczęścia. Aż do ostatniej chwili zachowaj nas nienagannymi. Przez Ciebie, o Królowo świata, składamy część, hołd i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”.

Dziękujemy wszystkim członkom naszego stowarzyszenia za pielgrzymowanie i uczestnictwo w uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski na Jasnej Górze. Żywimy nadzieję, że duchowe dary płynące z ogólnopolskiego dziękczynienia za beatyfikację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, przyczynią się do wzrostu wiary i odwagi na miarę bł. Prymasa Tysiąclecia, w zaangażowaniu w sprawy Kościoła w życiu społecznym.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Dziękczynienie za beatyfikację Kard. Wyszyńskiego na Jasnej Górze
Next post „Chrzest fundamentem świętości” – Konferencja naukowa z akcentem Akcji Katolickiej w KUL.