„W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”

Read Time:4 Minute, 37 Second

Pierwsze wzmianki na temat Serca Maryi odnajdujemy w Biblii. W Ewangelii św. Łukasza znajdują się dwa kluczowe zapisy w tej materii W pierwszym opisie Ewangelista czyni to w kontekście narodzin Jezusa i odwiedzin u żłóbka pasterzy, kiedy pisze, że: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19). W drugim zapisie mamy zrelacjonowaną scenę powrotu dwunastoletniego Jezusa z Jerozolimy do Nazaretu: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu (Łk 5, 51).

Wspomniane sceny biblijne stanowiły inspirację do kultu Serca Maryi, który w sposób szczególny nasilił się w XII w. Na potrzebę kultu Serca Maryi zwracało uwagę wielu świętych, wśród których na uwagę zasługują: św. Azelm, Hugo od św. Wiktora, św. Bernard, św. Bonawentura, św. Albert Wielki (+ 1280), Jan Tauler, św. Gertruda Wielka, czy św. Brygida Szwedzka. Jednak na szeroką skalę kult Serca Najświętszej Maryi Panny rozwinął św. Jan Eudes. Propagowana przez św. Jana Eudesa forma kultu nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Od tego czasu rozpowszechniano wizerunki przedstawiające Serca Jezusa i Serca Maryi.

W kwestii rozpowszechniania apostolatu Serca Maryi kluczową rolę odegrał proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu ks. Geretes, który w 1836 r., który powołał do istnienia Bractwo Matki Bożej Zwycięskiej. Za zasadniczy ce bractwa uznano realizowanie apostolstwa polegające na nawracaniu grzeszników poprzez Serce Maryi. Szacuje się, że 1892 r. organizacja zrzeszała 20 milionów członków.
Do propagowania nabożeństwa do Serca Maryi przyczyniły się objawienia związane z cudownym medalikiem Matki Bożej Niepokalanej św. Katarzyna Laboure. Jednak zasadniczy wpływ na wzrost nabożeństwa do Serca Maryi miał ogłoszony w 1854 przez papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu oraz objawienia w Lourdes, które przekazała św. Bernadeta Soubirous.

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Liturgia godzin

Wzrost kultu Niepokalanego Serca Maryi zintensyfikował się poprzez objawienia w Matki Bożej Fatimie. 13 maja 1917 troje dzieci, Łucja, Hiacynta i Franciszek, podczas pierwszego spotkania z Matką Bożą zostali zapytani o to, czy są gotowi na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie obrażają Boga oraz, czy są gotowe nieść pociechę jej Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzi ze strony dzieci była pozytywna. Podczas kolejnych objawień Maryja informowała, że jej Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem. W kolejnym objawieniu Matka Boża zwracając się bezpośrednio do Łucji, powiedziała: Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi.

W jednej z wizji Matka Boża pokazała dzieciom piekło, w którym znajdowały się osoby potępione. W celu ratowania ludzi od wiecznego potępienia Maryja poprosiła również o przyjmowanie komunii wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Po śmierci Franciszka i Hiacynty, w 1925 r. Matka Boża ukazując się s. Łucji powiedziała: Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia.

Siostra Łucja, przekazując przesłanie Matki Bożej z Fatimy podkreślała, że Bóg uczynił nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi oraz modlitwę różańcową, ostatnią deską ratunku dla świata. W tym kontekście należy odczytać pasterską troskę Piusa XII – „Oby miłość i opieka Niepokalanego Serca Marii mogły przyspieszyć triumf królestwa Bożego”. W 15. rocznicę zakończenia objawień w fatimskich, papież Pius XII obwieścił, że powierzył Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich ludzi na świecie. Poprosił również o to, by identycznego aktu dokonały wszystkie kraje na świecie. 8 września 1946 roku, kard. August Hlond na Jasnej Górze dokonał aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W 1950 r. papież Pius XII ustanowił Święto Niepokalanego Serca Maryi dla całego Kościoła. Początkowo w kalendarzu liturgicznym święto obchodzono w dniu 4 maja. Jednak po Soborze Watykańskim II przeniesiono jego obchody na dzień po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa.

W liście apostolskim do ludów Rosji  Sacro Vergente Anno, z 7 lipca 1952 r. Pius XII oddał Niepokalanemu Sercu w szczególny sposób wszystkie ludy Rosji, „z mocną nadzieją, że dzięki potężnemu wstawiennictwu Maryi Dziewicy, niebawem szczęśliwie spełnią się pragnienia, które dzielimy wespół z wami i wszystkimi ludźmi dobrej woli, pragnienie prawdziwego pokoju”. Konsekracji Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał trzykrotnie św. Jan Paweł II – 13 maja 1982 r. w Fatimie, 25 marca 1984 r. i 8 października 2000 r. Rzymie. 25 marca 2022 r. aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny dokonał Franciszek.

Budząc się z duchowego letargu i przytłaczającej nas rewolucji kulturowej pamiętajmy o tym, że Niepokalane Serce Maryi jest ostatecznym lekarstwem na czasy obecne. Matka Boża Fatimska przekazała siostrze Łucji, jak włączyć się w apostolat Najświętszego Serca Maryi Panny. Od wierności nabożeństwu do Niepokalanego Serca, modlitwy różańcowej oraz czynieniu pokuty, zależy tak wiele. Nie można w tej materii poprzestać na obszarze teorii, modlitwy, ale na nowo te dwie rzeczywistości przełożyć na czyn. Łatwo nie będzie, ponieważ świat nie tylko żyje tak, jakby Bóg nie istniał, ale ubóstwia grzech do tego stopnia, że w wielu przypadkach staje się on normą. Cóż zrobić w tej materii? Zaufać słowom Matki Bożej: „Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Patrz – oto serce, które tak wielce umiłowało ludzi
Next post Proaborcyjna Noc Kryształowa