Radni Lewicy przepchnęli jednym głosem „bubel prawny”

Read Time:3 Minute, 0 Second

Na LXXI sesja Rady Miasta Częstochowy w dniu 15 grudnia 2022 przegłosowano uchwałę w sprawie apelu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy. Kontrowersyjna i niekonstytucyjna uchwała o apel do polskiego rządu „przeszła” jednym głosem podczas dzisiejszej sesji. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: ZA: 12, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0.

Po głosowaniu przyszedł oczywiście czas na wzmocnienie lewicowej narracji o konieczności likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu miasta w przestrzeni medialnej. Temat w tej materii podjął oczywiście znany z „sympatii” do Kościoła TVN. W programie informacyjnym wspomnianej stacji telewizyjnej „FAKTY”, usłyszeliśmy narrację rodem z PRL-u: „Apel z Częstochowy. Stop dopłatom do religii w szkole”, „Dopłacanie do religii się nie opłaca uznali radni Częstochowy”, „Apel do rządu by przejął w całości finansowanie katechezy w szkole”.

Wytworzona przez należącą do koncernu Warner Bros. Discovery stację TVN narracja w „Faktach” nie tylko promuje lewacki przekaz, ale przedstawia bezprawne działania radnych jako niezwykle „szczytny celu”, ponieważ radni „liczą pieniądze” i w tym liczeniu „wyszło im”, że „dopłacanie do religii się nie opłaca”, ponieważ 54% uczniów z częstochowskich szkół uczęszczających na katechezę jest zaopatrywanych przez 131 nauczycieli religii. Taki stan rzeczy generuje sumę 10 milionów zł (z czego 7 mln pokrywa państwo, a 3mln samorząd). Dlatego „bohaterscy” radni z Lewicy zaapelowali do rządu o likwidację finansowania religii z budżetu miasta sugerując, że „miasto mogłoby wydać te pieniądze na coś innego”.

W narracji „Faktów” akcentowano nie tylko, że „coraz częściej na religię chodzi mniejszość, to wciąż wydaje się na nią wielkie pieniądze”. Częstochowski przekaz o dyskryminacji lekcji religii wsparto sprytnymi „wrzutkami” z samorządów z warszawskiego, poznańskiego oraz łódzkiego. Na kanwie wydarzeń z częstochowskiej sesji mogliśmy usłyszeć, że: „W co piątej klasie w Warszawie nie ma w ogóle lekcji religii, ponieważ nikt się na nie nie zgłosił”. Następnie dowiedzieliśmy się, że „Za 9 milionów zł, które płaci Poznań, wszystkie szkoły w mieście miałby prąd na rok”. W Łodzi, jak twierdzą „Fakty” „zbudowano by duże przedszkole gdyby 22 miliony rocznie nie szły na katechezę”. W opinii programu informacyjnego TVN -„Pomysł częstochowskich radnych to zasygnalizowanie problemu”. Standardowo w materiale informującym o lekcjach religii zabrakło głosu osób i instytucji odpowiedzialnych za katechizację.

W opinii radnego częstochowskiego Pawła Rukszy „Uchwała Radnych Lewicy jest pozbawiona podstawy prawnej. Dodatkowo godzi w istniejący porządek prawny. Jest przede wszystkim niezgodna z Konstytucją RP, wieloma aktami prawnymi i ustawami, w tym ustawą o systemie oświaty i finansach publicznych. Zasadniczo uchwała godzi w podział zadań i kompetencji między samorządem a rządem. Miejmy świadomość, że przedmiot uchwały nie należy do kompetencji Rady Miasta Częstochowy”. „Lewica doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale mimo tego przegłosowała tą uchwałę, która jest w rzeczywistości bublem prawnym” – dopowiada radny. Konkludując swoją wypowiedź Paweł Ruksza stwierdza jednoznacznie: „Jest to typowe działanie skierowane do lewicowego elektoratu, które w kontekście prawnym nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jedynie sieje ogromy ferment i dzieli ludzi”.

Warto zastanowić się nad tym, czy poza wskazanymi przez radnego Pawła Rukszę przypadków niezgodności uchwały miejskiej z prawem, nie mamy czasem do czynienia z jawnym złamaniem Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Mówiąc bardziej szczegółowo Art. 183a. KP, w którym jest wyraźna mowa o zakazie dyskryminacji pracowników. Art. 183a. KP § 1. stwierdza: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Zapraszamy na świąteczne zakupy do Zielarni pod Klasztorem
Next post Dialog i prawda