Celebrując Niedzielę Słowa Bożego

Read Time:3 Minute, 3 Second

W dniu dzisiejszym – trzecia niedziela zwykła roku liturgicznego – przypada Niedziela Słowa Bożego. Listem apostolskim w formie motu proprio „Aperuit illis” z 30 września 2019 r. papież Franciszek ustanowił trzecią niedzielę zwykłą roku liturgicznego Niedzielą Słowa Bożego. Kluczową intencją ojca świętego było pragnienie wzrostu w Ludzie Bożym religijnej i bliskiej znajomości z Pismem Świętym.  Ponadto samo ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego posiada pewien wymiar symboliczny, ponieważ papież podpisał stosowny dokument w tej materii 30 września 2019 r. – dokładnie w przypadającą w tym czasie 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima.

Życzeniem Franciszka jest to, aby Pismo Święte stało się księgą całego Kościoła, a nie wyłącznie specjalistów. W „Aperuit illis” podkreśla, że -„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości” (AI,1). Papież wyjaśnia, że -„bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania”. W tym kontekście należy rozumieć słuszność twierdzenia św. Hieronima, który przekonywał, iż: -„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (In Is., Prolog: PL 24, 17).

Warto przypomnieć, że w adhortacji „Verbum Domini” papież Benedykt XVI zwracał uwagę na to, że ponowne odkrycie słowa Bożego odgrywa kluczową rolę w życiu Kościoła. A to oznacza również „odkrycie sensu skupienia i wewnętrznego spokoju” (VD, 66). Papież Benedykt podkreślał również, że liturgia stanowi uprzywilejowane miejsce dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego” (VD, 72). To podczas Eucharystii dokonuje się spotkanie, które przygotowuje w sercach wiernych, a miejsce na pogłębienie i przyswojenie Pisma Świętego.

„I my dzisiaj słyszymy skierowane do nas zaproszenie, aby być rybakami ludzi: poczujmy się powołani osobiście przez samego Jezusa do głoszenia Jego Słowa, do świadczenia o Nim pośród codziennego życia, do życia nim w sprawiedliwości i miłości, wezwani do «ucieleśniania go» poprzez okazywanie czułości ciałom, tych, którzy cierpią – podkreślił Papież. – To jest nasza misja: stać się poszukującymi tych, którzy się zagubili, którzy są uciskani i zniechęceni, aby im nieść nie samych siebie, ale pocieszenie Słowa, poruszające orędzie Boga, które przemienia życie, aby nieść radość, będąc świadomym,
że On jest Ojcem i zwraca się do każdego, przekazywać piękno poprzez powiedzenie:
«Bracie, siostro, Bóg stał się bliskim dla ciebie, posłuchaj Go, a w Jego Słowie
znajdziesz wspaniały dar!».“

Franciszek

Warto raz jeszcze przypomnieć słowa Franciszka z „„Aperuit illis”, gdzie papież konkretnie wyartykułował, iż” -„Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” (AI, 8). Franciszek zachęca nas do tego, byśmy weszli w bliską relację z Pismem Świętym, ponieważ jeżeli tego nie dokonamy, to „nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty” (Tamże).

Wielu świętych w historii Kościoła zwracało uwagę na konieczność zaprzyjaźnienia się z Biblią. Wychodzili z założenia, że zażyłość z Pismem Świętym stanowi niezbędny element wzrostu w miłości Chrystusa. Święty Hieronim, uważał Biblię za narzędzie, -„za którego pomocą Bóg codziennie przemawia do wiernych” (Epistula 133, 13: CSEL 56). Dlatego nie wahał się postawiać konkretnego pytania: -„Czyż można żyć bez znajomości Pisma Świętego, za którego pośrednictwem uczymy się poznawać samego Chrystusa, będącego życiem ludzi wierzących?” (Epistula 30, 7: CSEL 54)

Jakiej odpowiedzi udzielimy na postawione powyżej pytanie? Może będzie nam trudno wyartykułować odpowiedź, skoro wiemy, że -„Słowo nami wstrząsa, niepokoi nas i pobudza do przemiany”. Może o wiele łatwiej będzie przełamać się, kiedy zrozumiemy, iż: -„Słowo, wkraczając w nasze życie, porusza serca i umysły, skłania do ukierunkowania tego życia na Pana”. Papież Benedykt XVI pobudzając naszą wiarę przypominał nam, że zawsze spotkanie z Chrystusem, rozpoczyna się radykalną przemianą człowieka.

Artur Dąbrowski

Źródło: vaticannews/

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Modlimy się babcie i dziadków
Next post Czy Parlament Europejski zakaże obrony uczuć religijnych?