Czy Parlament Europejski zakaże obrony uczuć religijnych?

Read Time:5 Minute, 37 Second
Obrona Jasnej Góry na obrazie Januarego Suchodolskiego: Wikipedia

Unia Europejska konsekwentnie dąży do dokonania przewrotu cywilizacyjnego w Polsce – pisze na łamach „Naszego Dziennika” redaktor Rafał Stefaniuk w artykule „Zbrodnicze żądania PE”. Pan Redaktor zwraca uwagę, że Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”. Co ciekawe, w dokumentach deputowani do PE potępiają zmiany prawne w naszym kraju, a przy tym także na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych, zmierzające do ochrony życia dzieci nienarodzonych.

Co jakiś czas Parlament Europejski produkuje kolejne tony dokumentów, które nie mają mocy prawnej do zmiany rzeczywistości, ale stają się istotnym narzędziem w toczącej się w Europie wojnie kulturowej. Jak każdego roku, tak i teraz deputowani przyjrzeli się działalności Unii Europejskiej w ciągu minionych 12 miesięcy. Dyskusja zakończyła się przyjęciem „Sprawozdania w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r. – czytamy w „NDZ”.

W tego typu dokumencie nie mogło zabraknąć wątków ideologicznych. Tradycyjnie już deputowani zainteresowali się promocją aborcji na świecie. Ich uwagę przykuły działania Polski i Węgier, które konsekwentnie podnoszą poziom ochrony życia dzieci nienarodzonych. Uznano to jednak za kwestię niedopuszczalną i zażądano wycofania się z ograniczeń, które nie pozwalają na swobodne zabijanie poczętych dzieci.

Nie pierwszy już raz Parlament Europejski rażąco narusza zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, stwierdza w rozmowie z „NDZ” Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodaje przy tym, że –Traktaty jasno wskazują, że kreowanie systemów wartości należy do wyłącznych prerogatyw państw narodowych. W związku z tym, –Mamy do czynienia z brutalną ingerencją w nasze sprawy wewnętrzne.

Za niepokojąca kwestię należy uznać również sukcesywne PE z całkowitego sprzeciwu wobec surogacji. – PE potępił bowiem jedynie komercyjny charakter surogacji w kontekście handlu ludźmi. A przecież dopuszczalność surogacji stanowi jawne pogwałcenie kluczowej zasady prawa rodzinnego – zauważa dr Michał Sopiński, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Surogacja narusza przede wszystkim godność kobiety, która być może często zgadza się na urodzenie dziecka innym osobom z uwagi na trudną sytuację życiową oraz prawa dziecka. Warto pamiętać o tym, że w przypadku surogacji dziecko staje się przedmiotem transakcji. Przestaje w tej materii być realnym podmiotem.

Redaktor Stefaniuk zwrócił również uwagę na kwestię niedopuszczania możliwości ze strony PE chronienia uczuć religijnych osób wierzących. Według PE ochrona uczuć religijnych uznana została za atak na osoby, które krytykują religię w ramach wolności myśli lub swobody twórczości artystycznej. – To próba powrotu do czasów III Rzeszy. Chce się odebrać chrześcijanom możliwość dochodzenia swoich praw – podkreśla w rozmowie z „NDZ” dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Ten dokument idealnie podsumowuje atmosferę, jaka panuje w Parlamencie Europejskim. Jest to idealne środowisko dla wszelkiego rodzaju lewactwa, dzieci rewolucji 1968 r. W nim idee prorodzinne są traktowane wrogo. Wszystko, co służy życiu, jego ochronie i prawidłowemu wzrostowi, jest niezgodne z lewicowymi antywartościami – mówi Jan Dziedziczak.

Przyjęcie przez Parlament Europejski kolejnej ideologicznej rezolucji nie budzi mojego zdziwienia. W końcu jest to instytucja na wskroś przeżarta łapówkarstwem. Niedawna socjalistyczna wiceprzewodnicząca PE, która dzisiaj siedzi w więzieniu za podejrzenie korupcji, niejednokrotnie atakowała Polskę i tradycyjne wartości. A kolejni lewicowo-liberalni parlamentarzyści do niej dołączają, trafiając za kratki za korupcję – zwraca uwagę dr Michał Sopiński.

W kręgu zainteresowań PE znalazła się kwestia ochrony życia w USA. – Parlament Europejski jest wyjątkowo płodny w sprawie produkcji nikomu niepotrzebnych przepisów i rezolucji. Tam, gdzie ta instytucja powinna działać, próżno czekać reakcji. Przez lata PE przyglądał się rozrostowi siły Rosji. Milczy,
gdy na świecie prześladowani są chrześcijanie. Za to chętnie komentuje sytuację w położonych daleko od Europy Stanach Zjednoczonych czy też – wbrew traktatom – chce kreować politykę zdrowotną i prorodzinną Polaków i Węgrów
– zaznacza w rozmowie z „NDZ” Jan Dziedziczak.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przyjętej przez PE rezolucji znajdują się postulaty, które wzajemnie się wykluczają. W dokumencie potępiono aborcję selektywną, a więc taką, której matka dopuszcza się ze względu na płeć dziecka, jego niepełnosprawność lub z powodu innych cech. Jednak deputowani nie mieli problemu z tym, żeby potępić Polskę za to, że sprzeciwia się właśnie aborcji selektywnej. – Teraz widzimy, dlaczego Polska i Węgry są tak gwałtownie atakowane przez establishment europejski. W tym sporze nigdy nie chodziło o praworządność. Z nią nigdy w Polsce i na Węgrzech nie było problemu – nasze demokracje są dojrzałe. Chodzi jedynie o to, że Warszawa i Budapeszt nie chcą dołączyć do lewicowego chóru, który walczy z chrześcijaństwem – wyjaśnia sekretarz stanu Dziedziczak.

– Jak bowiem można jednocześnie potępiać selektywną aborcję z uwagi na płeć czy niepełnosprawność dziecka, a jednocześnie domagać się od Polski wycofania się z zakazu aborcji eugenicznej? – pyta dr Michał Sopiński. – To całkowita aberracja i nonsens. Nie chodzi o żadne prawa kobiet czy – jak to nazywa marksistowska międzynarodówka – prawa seksualne i reprodukcyjne, tylko o zabijanie dzieci. To przejaw antycywilizacji. Każde dziecko jest przecież człowiekiem. W art. 71 ust. 2 Konstytucji RP, jest mowa o matce ,,przed i po urodzeniu dziecka”. –Jeżeli jest się matką przed i po urodzeniu dziecka, to dzieckiem jest się nie tylko po narodzinach, ale także w okresie przed nimi. I właśnie dlatego w Polsce zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego życie ludzkie jest chronione, zaś aborcja eugeniczna zakazana – twierdzi prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński.

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej wielokrotnie stawała w obronie Kościoła katolickiego i sfery sacrum. – I dalej będziemy to robić bez względu na to, że Parlament Europejski potępia nasze działania. Nie możemy pozwolić na to, żeby grupa bluźnierców czuła się bezkarna. Mamy obowiązek bronić tego, co święte.

dr artur dąbrowski- prezes akcji katolickiej archidiecezji częstochowskiej

Dr Artur Dąbrowski zaznacza w rozmowie z „NDZ”, że mamy obecnie do czynienia ze zmianą myślenia na temat surogacji. Od chwili obecnej PE nie będzie jej potępiać. Reagować będzie natomiast w kwestii umożliwienia surogacji w celach komercyjnych. – Wielu środowiskom, szczególnie homoseksualnym, zależy na tym, żeby surogacja była prawnie dopuszczona. Na to nie można pozwolić. Mamy moralny obowiązek stawać w obronie tych dzieci – stwierdza Dąbrowski.

Za kluczowy problem uznano także to, że osoby, które dopuszczają się jawnych aktów świętokradztwa lub szydzenia z religii, są pociągane do odpowiedzialności prawnej. W ocenie PE jest to atak na wolność myśli lub swobody twórczości artystycznej. – To działanie, które doprowadzi do tego, że ataki na świętości będą coraz bardziej powszechne. Przestępcy staną się zuchwali, bo będą bezkarni. Jestem pewny, że podczas rozpraw sądowych będą się powoływać na decyzje PE, który kpienie ze świętości uznał za coś normalnego – akcentuje dr Artur Dąbrowski. Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej już wielokrotnie stawała w obronie Kościoła katolickiego i sfery sacrum. – I dalej będziemy to robić bez względu na to, że PE potępia nasze działania. Nie możemy pozwolić na to, żeby grupa bluźnierców czuła się bezkarna. Mamy obowiązek bronić tego, co święte. Będziemy składać kolejne doniesienia do prokuratury, gdy będzie taka
potrzeba
– podsumowuje dr Artur Dąbrowski.

Krzysztof Król

Źródło Nasz Dziennik/Radio Maryja

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Modlimy się babcie i dziadków
Next post Miłością do człowieka i ojczyzny odpowiadać na miłość Boga do człowieka