Medal

Zgodnie z regulaminem Medal im. Księdza Biskupa dr. Teodora Kubiny nadawany jest przez Kapitułę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Zgodnie z regulaminem odznaczenie wręczane jest osobom oraz instytucjom, które  szczególnie zasłużyły się Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej.

Autorem medalu jest zmarły w grudniu 2020 znany i ceniony polski rzeźbiarz, medalier i projektant, odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, prof. Jerzy Filip Sztuka.

Medal im. Księdza Biskupa dr. Teodora Kubiny po raz pierwszy wręczono
w 2004 r., podczas I Kongresu Akcji Katolickiej. Dotychczas Medalem im. Biskupa Teodora Kubiny, ,,Przyjacielowi Akcji Katolickiej’’ uhonorowani zostali:

2004 r.

– Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Stanisław NOWAK,
– Tadeusz Wrona – Prezydent Miasta Częstochowy,
– Jerzy Krawczyk – pierwszy Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

2005 r.

– Ks. prałat dr hab. Marian Duda – prekursor Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
– Ks. prałat Jarosław Sroka – drugi Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
– Zdzisław Całus – organizator wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

2006 r.

– Józef Błyszczeć – darczyńca
– Jan Szyma – darczyńca

2007 r.

– Ks. prałat Gabriel Maciejewski – Asystent kościelny POAK przy p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Częstochowie,
– Halina Adamicka – działalność charytatywną w Archidiecezji Częstochowskiej,
– Julian Kinkel – wspierający Fundusz Stypendialny Akcji Katolickiej dla zdolnej młodzieży gimnazjalnej.

2008 r.

– Ks. prałat dr Zdzisław Wójcik – Dyrektor Katolickiego Radia FIAT w Częstochowie,
– Ks. prałat Marian Stochniałek – duchowy opiekun Akcji Katolickiej Regionu Wieluńskiego oraz Asystent Kościelny POAK przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wieluniu
– Ks. prałat Józef Franelak- Asystent Kościelny POAK przy parafii p.w. św. Jakuba
w Częstochowie.

2009 r.

– Ks. prałat Jan Batorski Asystent Kościelny POAK przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Myszkowie – duchowa opieka i formacja członków POAK.

2010 r.

– dr Konrad Głębocki- były Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, propagator idei Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej
w Polsce i na świecie,
– POAK przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie, promotorzy dzieł charytatywnych
i ewangelizacyjnych w dekanacie św. Wojciecha BM w Częstochowie,
– Ewa Paluchowska – działaczka oświatowo-wychowawcza Regionu Zawierciańskiego zaangażowana w działalność wydawniczą w Archidiecezji Częstochowskiej,

2014 r.

– dr Anna Kwiatkowska, była Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, emerytowany pracownik naukowy  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
– Poseł Andrzej Jaworski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji.

2015 r.

– Ks. Inf. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
– Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
– Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo.

2016 r.

– Maria Teresa Szczerkowska, wieloletnia prezes POAK przy par. Marii Magdaleny
w Działoszynie,
– Małgorzata Frańczak – wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej oraz prezes POAK przy par. Marii Magdaleny w Działoszynie,
– Ksiądz Kanonik Stanisław Kosowski, inicjator  oraz wieloletni Asystent kościelny POAK POAK w Działoszynie,
– Czcigodni Księża Seniorzy Archidiecezji Częstochowskiej – (Dom Księży Emerytów),

2017 r.

– Lidia Olszewska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIAK, prezes POAK, delegat do Rady Ruchów z ramienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
– Ewa Walczyk, propagatorka wolontariatu zaangażowana w dzieła charytatywne oraz
apostolskie w parafii św. Józefa w Częstochowie.

2018 r.

– Ks. Jacek Michalewski, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
– Ks. Alfred Piśniak, twórca i wieloletni Asystent kościelny POAK w Wiewcu,
– Ks. Sławomir Bednarski, prezes fundacji „Servire homini”, prawnik, stały współpracownik DIAK,
– Ks. Radosław Rychlik, Koordynator Klubu Seniora Akcji Katolickiej w Częstochowie, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
– Janina Kawecka, prezes POAK św. Wojciecha, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
– Renata Olczyk, prezes fundacji „Czyn Katolicki”, wiceprezes Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

2019 r.

– Ks. prałat Stanisław Iłczyk, wieloletni dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, proboszcz parafii św. Wojciecha w Częstochowie, wieloletni wieloletni Asystent kościelny POAK w częstochowskiej parafii św. Wojciecha,

– Dr Artur Dąbrowski, żonaty, troje dzieci, dogmatyk, redaktor cyklicznych audycji w Radio Jasna Góra, inicjator projektu „Senior w eterze”, poświęconego osobom 60+, pomysłodawca Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seniorów na Jasną Górę, pełni funkcję rzecznika Akcji Katolickiej w Polsce, jest redaktorem naczelnym czasopisma „Senior w eterze”, nauczycielem konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, pierwszy świecki wizytator lekcji religii w archidiecezji częstochowskiej, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, pełni funkcję prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, współorganizator inicjatywy „Broń Królowej” oraz koordynator Obrony Jasnej Góry przed działaniami profanacyjnymi ze strony środowisk neomarksistowskich i LGBT.

2020 r.

– Aleksandra Bugaj, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Andersa, były członek zarządu KIAK, aktywny członek POAK przy parafii Świętego Judy Tadeusza w Częstochowie.

– Wiesław Goliszek, trener szachowy, Koordynator turniejów 25. Diecezjalnych Turniejów Szachowych o Puchar Metropolity Częstochowskiego.

2021 r.

– Ks. Jan Skibiński, ks. Jan Skibiński, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie, kapelan Rady 16031. Rycerzy Kolumba, wieloletni Asystent Kościelny POAK przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie.