Przypominamy o posiedzeniu Rady KIAK w Radomsku

Po czasie pandemii przyszedł czas na spotkanie Rady, które nakreśli nową rzeczywistość Akcji Katolickiej. Spotykamy się 5 listopada 2022 r. w Radomsku. Szczegóły dotyczące posiedzenia Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej otrzymali Państwo drogą mailową.

Ponawiamy również prośbę o modlitwę w intencji spotkania i przypominamy jednocześnie, że posiedzenie Rady odbędzie się w Radomsku, w parafii św. Jadwigi Królowej, przy ul. Królowej Jadwigi 93, gdzie posługę proboszcza pełni asystent DIAK ks. Radosław Rychlik.

Małgorzata Frańczak, wiceprezes DIAK